Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
A hipertónia terápiája - adatvédelem
A hipertónia terápiája - adatvédelem

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓ: 00815-0008

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
A lenti tájékoztatóban foglaltak ismeretében és minden befolyástól mentesen a „Hipertónia terápiája” alkalmazás telepítésével és használatával
hozzájárulok
ahhoz, hogy a megadott adataimat (név, e-mail cím, pecsétszám, irányítószám) - a hatályos adatvédelmi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek betartásával - a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Cg.:01-10-040944) /a továbbiakban: Richter Gedeon Nyrt., vagy Társaság, mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró IntelliMed Hungária Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Hajós u. 5.; levelezési cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56. Cg.13-09-086780), mint adatfeldolgozó, a Társaság által meghatározott célra - ami a Richter Gedeon Nyrt. által irányított és felügyelt gyógyszerismertetés hatékonyságának és célirányultságának elősegítése - jelen hozzájárulásom visszavonásáig megismerjék, valamint hogy adataimat a Richter Gedeon Nyrt. saját gazdasági tevékenysége körében közvetlenül, és a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozó, kizárólag a fenti célok eléréséhez nyilvántartsák, tárolják, kezeljék, feldolgozzák és felhasználják. Továbbá hozzájárulok, hogy az adatkezelő Társaság az adataimat a fentiek szerinti adatfeldolgozó számára továbbítsa.

Egyidejűleg továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a fent meghatározott célokkal összhangban a tevékenységemmel kapcsolatos statisztikai jellegű, illetve az egészségügyet érintő kérdésekben adatfelvétel és/vagy adatszolgáltatás érdekében - ideértve a gyógyszerismertetés körébe eső tájékoztató, összefoglaló anyagok részemre történő eljuttatását is - a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszerismertetést végző alkalmazottai, vagy egyéb a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazottak, és/vagy a Társaság megbízottja(i) személyesen, telefonon, telefaxon, postai úton megküldött levélben, illetve elektronikus levélben megkeressenek.

Jelen nyilatkozatbeli beleegyezésem megadásával (checkbox bejelölése) egyidejűleg kijelentem, hogy az általam tett adatszolgáltatás önkéntes és hozzájárulásom megadása befolyástól mentes, továbbá hogy előbbieket megelőzően, a lentiekben részletes tájékoztatást kaptam jogaimról, miszerint a Richter Gedeon Nyrt-től bármikor tájékoztatást kérhetek adataim kezeléséről és kérhetem azok helyesbítését, illetve törlését, valamint jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok jogorvoslatért.

Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam, arról, miszerint a Richter Gedeon Nyrt., valamint az általa megbízott harmadik személyek a Richter Gedeon Nyrt. által gyűjtött, kezelt, illetve továbbított adatok biztonságos kezeléséhez, és feldolgozáshoz a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat kialakították.

Tájékoztató

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. vonatkozó szabályainak a betartásával gyógyszerismertetés hatékonyságának és célirányultságának elősegítése céljából adatkezelést folytat.

Adatkezelő: Richter Gedeon Nyrt.
Adatfeldolgozó: IntelliMed Hungária Kft.
Az adatkezelés formája: szakorvosok személyes adatainak számítógépes tárolása

-2-

Az adatkezelés célja: gyógyszerismertetés hatékonyságának és célirányultságának elősegítése
Az adatkezelés nyilvántartási száma: : 00815-0008
Az adatkezelés időtartama: határozatlan, illetve a jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig áll fenn

A kezelt személyes adatok köre:

- az Érintett neve, e-mail címe, pecsétszáma, irányítószáma

Az Érintett a személyes adatai fentiek szerinti kezelését, az adatkezelés fentiek szerinti határozott időtartama alatt is bármikor megtilthatja, a jelen adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja, továbbá a folyamatban lévő adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérhet a Társaság illetékes szervezeti egységénél, az alábbi e-mail címen, illetve az alábbi postacímen.

Richter Gedeon Nyrt., Kardiológiai Marketing osztály, zs.varaine@richter.hu
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 1103 Budapest, Gyömrői út 44-46.

Az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását követően, az Érintett által megadott személyes adatai haladéktalanul, utólagosan nem helyreállítható és végleges módon törlésre kerülnek. Az adatok ezt követően az Érintettel nem hozhatóak kapcsolatba.

A Richter Gedeon Nyrt., mint Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelezettsége az adatok kezelése. Az adatkezelés mindvégig bizalmasan történik. Az Adatkezelő a fentiek szerinti adatbiztonságot az adatfeldolgozás során, valamint az adatok Adatfeldolgozókhzoz történő továbbítása során is garantálja.

Az adatkezelésre vonatkozó fenti szabályokat az adatok önkéntes megadásával az Érintett, mint az adatok szolgáltatója tudomásul veszi. Az adatok megadása a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak Érintett általi megismerését is jelenti az Adatkezelő számára, a tájékoztató elolvasásának elmulasztására a későbbiek során az Érintett nem hivatkozhat.

Az Érintett a személyes adataival kapcsolatos jogsértés esetén bírósághoz fordulhat, valamint az adatkezelés jogsértő jellegére vonatkozóan bejelentéssel, illetve jogorvoslati kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5; honlap címe: http:/www.naih.hu).
MHT Távoktatás

PARTNEREK
 • Merck
 • Richter Gedeon
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

MHT HIVATALOS ÜLÉSEI

 • Vezetőségi ülések rendje:

  2019. március 26.

  2019. június 4.

  2019. szeptember 10.

  2019. november 19.

 • Közgyűlés:

  2019. március 26.
  Napirendi pontok >>

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30